نام محصول:

  نان تافتون 6 عددی 380 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  نان حجیم مینی تست 430 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  نان همبرگری 150 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  نان باگت 420 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  کیک روغنی ( یزدی) 6عددی 200 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  لواش 5 عددی 400 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  نان تست بزرگ 760 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  لواش برش خورده 3 عددی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

  نام محصول:

  نان شیرمال 200 گرمی کالنی

  نام برند:

  کالنی

  قیمت واحد:

  0

   
  کلیه حقوق این سامانه متعلق به #هایپرنت_شو می‌باشد. والملک لله